Det får de på sykehjem eller døgnbemannede boliger. I fjor manglet én av ti mennesker med nedsatt funksjonsevne egen bolig. Dette er folk som nå blir …

Leave a Reply