Eiendommen i Kjelånæ 85 på Garnes har skiftet eiere. Eneboligen ble solgt for 6.750.000 kroner av Margit og Ivar Duesund. Salget ble registrert 8.