Reguleringsplanen åpner for omdisponering av denne eiendommen fra Samfunnshus eller grendehus til bolig. Skal man bruke huset som bolig er man nødt …

Leave a Reply

Generated by Feedzy