Av de 88 boligene som ble solgt i november, var 34 leiligheter og nesten halvparten av disse har adresse i Klepp kommune. Med få unntak, selges de …

Leave a Reply