Totalt syv boliger skiftet eier i løpet av oktober i Birkenes (se liste). Med unntak av to boliger som ble overdratt, ente gjennomsnittsprisen for de …

Leave a Reply