Han forteller at bortsett fra å innrede loftet til bolig, er alt som er mulig gjort for å tilbakeføre huset slik det var opprinnelig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *