Flere må selge boligen for å få lån til nytt kjøp (Dagens Næringsliv) Folk flest foretrekker å kjøpe ny bolig før de selger den de eier fra før.

Leave a Reply

Generated by Feedzy