Vi mener det er spesielt egnet med boliger her. Gamlebyen trenger liv, og da må det muliggjøres for flere å bo der, sier Sven Evjenth i NRK Eiendom.

Leave a Reply