(+) Disse eiendommene har fått nye eiere i Sør-Aurdal  Valdres Dagens Nyheter