Her er lista over eiendommer som skiftet eier i Namdalen den siste … Havnegata 28 B er solgt for kr 3.000.000 fra Klippen Eiendom AS til Eva …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *