Her er lista over eiendommer som skiftet eier i Namdalen den siste … Havnegata 28 B er solgt for kr 3.000.000 fra Klippen Eiendom AS til Eva¬†…

Leave a Reply