Andel av Sildreveien 8 (Gnr 33, bnr 402) er overdratt fra Ann Jorid Sivertsen til Arne Kristoffer Sivertsen (29.09.2022).

Leave a Reply