I uken som gikk var det tre eiendommer i Strand, en i Hjelmeland og en i Forsand som skiftet eier. Den dyreste boligen ble solgt for rundt 2,7 …

Leave a Reply

Generated by Feedzy