Eiendommen er derfor også gammel og antagelig bebygd første gang på slutten av 1800-tallet, skal man dømme etter de tidligste kartene i kommunen. I …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *