Naboene på Sandved gikk til sak for tomten som de mener er et friområde. Søksmålet vant ikke frem, og dermed ligger alt til rette for …

Leave a Reply