Andel av Dronningens gate 45 (Gnr 40, bnr 181, seksjon 13) er overdratt for kr 2.400.000 fra Anniken Benedicte Iversen til Espen Lund (29.09.2022).

Leave a Reply

Generated by Feedzy