Her ser vi de høyest prisede boligene/næringsbyggene som har byttet eiere i … fra Husebø Eiendom Flekkefjord as til Drangeid 2C as (09.11.2022).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *