Årsrapporten dokumenterer hva Eiendom Norge jobbet med i 2022 – Et år som ble preget av økonomisk uro og svingninger i boligprisene.