Omsetning av eiendommer i Moss kommune. Rabekkgata 1 B (Gnr 2, bnr 1729, seksjon 61) er solgt for kr 10.000 fra Ryggeveien 33 As til Kristina …

Leave a Reply

Generated by Feedzy