Flekkefjord kommune har kjøpt Snerthammerveien 20. Hensikten med kjøpet er å kunne anlegge en tursti over eiendommen på strekningen mellom Raulibukta …

Leave a Reply

Generated by Feedzy