Flekkefjord kommune har kjøpt Snerthammerveien 20. Hensikten med kjøpet er å kunne anlegge en tursti over eiendommen på strekningen mellom Raulibukta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *