– Åsveien 35 ble innløst i forbindelse med Harstadpakkens utbygging av Harstadåstunnelen. Innløsning av eiendommen ble gjort da det var nødvendig å …

Leave a Reply

Generated by Feedzy