Pasientparkeringen med rom for 72 biler på UNN flyttes snart til baksiden av sykehuset i Harstad. Arbeidet er noe forsinket på grunn av frosten, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *