Vennevannsveien 52 AS, Kviengveien 3, 4985 Vegårshei, er et nytt privat aksjeselskap som skal eie, drifte og leie ut fast eiendom og …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *