Den dyreste eiendommen som det ble registrert eierbytte på i desember var Stiftelsen Furukollen Psykiatriske Senters kjøp av fire naboeiendommer …

Leave a Reply