Gomsrudveien 116 (Gnr 8625, bnr 1) er overdratt fra Ekra Eiendom As til Gomsrudveien 116 Og 120 As (10.11.2022). Gomsrudveien 120 (Gnr 8614, …

Leave a Reply