Han kjøpte eiendommen i 2016, med intensjon om å utvide med båtnaust/garasje og sauna. I en omfattende klage fra advokat Thomas Nygaard vises det …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *