Tal frå Eiendom Norge syner at bustadprisane i Norge har stige 6,7 prosent så langt i år. Gjennomsnittsprisen for ein bustad var 4.535.711 kroner …

Leave a Reply