I flere generasjoner har eiendommen hvor Aasum Gartneri tidligere holdt til vært i familien Ravns eie. De senere årene som båtbutikk og verksted.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *