I et boligmarked der nærmere en av fem leier boliger, må det utformes en politikk for et fremtidsrettet og velfungerende leiemarked hvor det å …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *