Robuste boliger er forsterkede boliger, tilpasset mennesker som sliter med rus eller psykiske lidelser. Naboer og vellet på Ekholt har protestert …

Leave a Reply

Generated by Feedzy