Det er snakk om å utvikle eiendommen både med tanke på jakt- og reiseliv samt … Offshoregründer nærmer seg kjøp av gigantisk eiendom ved Sirdal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *