Med dette har man gjenopprettet vannforsyningen til de 11 boligene som har vært berørt. Kommunens tankvogn etterfyller nødvannsvognen jevnlig fram …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *