Huset er oppført som bolig for en familie i 1870. Siden boligen er bygget før 1900-tallet er den registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK- …

Leave a Reply