Fauske kommune varsler at det nå settes i gang planarbeid i forbindelse med detaljregulering av «Vikaveien». Vikaveien befinner seg på nordsiden …