Felles eiendom. Fellesskapsformue er de som er ervervet av ektefellene under ekteskapet og hvis eierskap er i like deler, uavhengig av hvem som har …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *