Hæhre Eiendom AS har fått tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra kontorriggen i … om deling av eiendommen Sandan vestre i Fånnåvegen.

Leave a Reply