Fredrikstad-selskapet CSJ & CO eiendom AS står oppført som eier av Hannibal Sehesteds gate 1. Boligen ble kjøpt i 2009. Boenhetene er i leiemarkedet.

Leave a Reply