Allmennhetens friluftsinteresser, boplikt og parkering er blant temaene som listes opp i en klage på bolig-ja i Langvika på Tjøme.