På en ubebygd eiendom langs Hvasserveien er det søkt om å bygge en enebolig i to etasjer med garasje. Uttrykket er moderne, med terrasse på …

Leave a Reply