Hun er konsern-direktør for personmarked i Sparebank 1 Østlandet. Hvis du skal kjøpe bolig før du har solgt, trenger du mellomfinanisering. Det pleier …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *