Hver huseier får 2.000 kroner for å klargjøre boligene for støyisolering, inkludert forberedende møter. – Her i området er det 80 boliger som skal …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *