Studentbolig. SiÅs-bolig er for deg som er student på NMBU. Vi tilbyr boliger enten du vil bo alene, i kollektiv …