Når du overtar boligen, er det lurt å ta en runde for å se etter feil og mangler. Denne protokollen legger du ved kontrakten, eller sender den til …