Byggehøyder må ned, støy dempes, arkitektur bedres. Dette er noen av kravene fra politikerne til Teleplan Eiendom for ny bydel på Lysaker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *