Når Sebo boliger utvikler et nytt byggefelt i Kjønstadmarka i Levanger, er det allerede planlagt hvordan boligene skal holdes varme – og samtidig …