Ifølge tiltakshaverens beskrivelse skal mønehøyde på nybygget være 8,4 meter – og boligen plasseres fire meter fra eiendomsgrensen.

Leave a Reply