Eiendommen var ikke lagt ut for salg på det åpne markedet, … som har fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av eiendom på vegne av republikken.

Leave a Reply

Generated by Feedzy