Området er satt av til bolig i byplanen for Svolvær. … at eiendomsutvikler Kjell Uppheim gjennom Bunes Eiendom AS skal overta Garsosen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *