Arbeidet med boliger og næring på Gullstadøya på Melbu fortsetter, selv om det er usikkerhet rundt avtalene med grunneiere.

Leave a Reply