Årsaken til den årelange tvisten på Myra i Kopperå er at flere boliger, som er bygd på tømmerflåter, har setningsskader i grunnmurene.

Leave a Reply