Jeg hjelper privatpersoner med styling før salg av boligen deres, … og en helt annen eiendom, enn den familien overtok for to år siden, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *